Naše služby a produkty

Poradenstvo v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia

Inžinierska činnosť pri stavebných konaniach

 

Projekty v oblasti ochrany pred požiarmi

Vypracovávanie dokumentácie ochrany pred požiarmi

Predaj požiarno-technických zariadení

Kontroly a opravy hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov

Odborné prehliadky a skúšky

 

Školenia v oblastni bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Prečo my?

Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti poradenstvo ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vyhradených technických zariadení. Okrem toho sa zameriavame na inžinierské činnosti pri stavebných prácach, vypracujeme projekty v oblasti ochrany pred požiarmi na mieru či odborne vyškolíme vašich zamestnancov v oblasti ochrany pred požiarmi.

O nás

Značka Tatrahasil Poprad, pôsobí na slovenskom trhu od roku 1995, spočiatku ako združenie dvoch samostatne podnikajúcich fyzických osôb Ľubomír Štellmach – Tatrahasil a Ing. Peter Smejkal – Tatrahasil, od roku 2013 aj ako právnická osoba Tatrahasil s.r.o. Zaoberá sa činnosťou na úseku ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vyhradených technických zariadení (poradenská a inžinierska činnosť, projekcia, školenia, činnosť technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika, odborné prehliadky a skúšky, revízie, kontroly a servis protipožiarnych technických a vyhradených technických zariadení).

Od roku 1997 sídli na adrese Lidická 39, 059 51 Poprad – Matejovce, kde sa nachádzajú kancelárie, dielne, sklady a garáže firmy). Pre účely vykonávania vyššie uvedených činností disponujeme dostatočným počtom odborne spôsobilých zamestnancov, kvalitnou počítačovou, servisnou, a dopravnou technikou.

Kde nás nájdete?

Lidická 39, 058 01 Poprad – Matejovce

Neváhajte nás kontaktovať. Sme tu pre Vás

Ing. Peter Smejkal +421 905 350 941
Ľubomír Štellmach +421 905 350 940